tn_escience

eScience/ Nationale Wetenschapsagenda

Video

Big Data, het combineren van een veelheid aan verschillende gegevens, is de toekomst. Maar hoe doe je dat op een verantwoorde manier? Verantwoorde Waardecreatie is het startstimuleringsprogramma (VWData) van de Big Data route, onderdeel van de Nationale wetenschapsagenda. Binnen het programma lopen verschillende projecten. We kiezen ervoor een aantal van deze projecten te visualiseren door de desbetreffende onderzoekers aan het woord te laten ondersteund met sfeerbeelden en animaties.