tn_kennisinfrastructuur

Kennisinfrastructuur

Video

Opdrachtgever
PO-Raad, VO-Raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU

Hoe zorgen we ervoor dat meer kennis in het onderwijs terecht komt? Voor een consortium van alle sectorraden maakten wij een animatie om het onderwijsveld te informeren over de nieuwe Kennisinfrastructuur waar aan gebouwd wordt.