tn_oc leijpark video

OC Leijpark

Animatie

Wat voor onderwijsorganisatie OC Leypark is, hoe zij het onderwijs inricht en waarom en welke ambities zij heeft voor de komende jaren, dat laat zich niet makkelijk uitleggen. Daarom maakten wij voor ouders, leerlingen, medewerkers, samenwerkingspartners en stakeholders deze animatie. Deze publieksversie van de nieuwe strategische koers neemt hen op hoofdlijnen mee wat er voor hen op het programma staat de komende jaren. De door ons ontwikkelde huisstijl, vertaalden we naar een beeldtaal voor de animatie.