tn_beweegjewijs

SAAM* – Beweeg je wijs

Video

Voor het SAAM* jaarverslag maken we m.b.v. video’s zichtbaar hoe de strategische thema’s op de scholen vorm krijgen. Het zijn dus voorbeelden van hoe SAAM* werkt, voor stakeholders, maar ook voor collega’s op de scholen.