tn_onderwijshuisvesting2

PO-raad en VO-raad

Animatie

De schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn in Nederland sterk verouderd. De ventilatie, het energieverbruik en de mogelijkheden om het onderwijs in te richten volgens de visie van de scholen is daarbij voor scholen een extra opgave. Alleen de oplossing hiervoor is niet eenvoudig, onder andere omdat de wijze van bekostiging ingewikkeld is en bij verschillende partijen ligt. Om duidelijk te maken, dat er een oplossing moet komen voor de huisvestingsimpasse maakten we diverse producten voor de VO- raad en PO-Raad, waaronder deze animatie.